HSFA 2
Manuál k obsluze, verze 1.1

autoři: Jurij Kuprjakov, Jindřiška Míkovcová
květen - listopad 2003

Budova 1 (s počítači)

  • klíč: prostřední na modrém drátku, kolenem přimáčknout dveře
  • zapnout žlutý (centrální) spínač
  • zvednout posuvné dveře před oknem (podepřít trámek mimo svazek paprsků)
  • otevřít okno
  • otevřít kryt zrcadla

Budova 2 (coelostat)

!!! Opakováním F8 nutno odlogovat, jinak nepůjde pohyb přes počítač z budovy 1!!!)

přejdeme do budovy. 1

- hlášení - OK

-->spustí čerpadla (slyším)

Dalekohled – uvedení do provozu – proklikám všechny možnosti - OK

Ovládáni dalekohledu

Ovládání dalekohledu – viz obr. 2 (stejné jako z ovládacího panelu z budovy 2)

Spektrograf (viz obr. 2) – uvedení do provozu, otevření spektrografu, elektronika,

proklikat všechny možnosti, OK

Sundat kryt z difrakční mřížky v místnosti se spektrografem, sundat kryty z kamery a zrcadel, vzadu kryt z levého zrcadla, zhasnout

Režim pozorování – zažlutí se, kliknout pravým tlačítkem myši do prostoru nahoře uprostřed

Nabídka funkcí: Zobrazit panel měření:

Připravit

Spusť měření – na kameře svítí zelené a žluté světlo, blikají dvě červená

Pohyb difrakčni mřížky

možno snímek x sekvence

Program MVconfig

Vypnutí:

Storno, vypni PC kamer, odkliknout režim pozorování, OK, zavření spektrografu (proklikat všechny možnosti),

levý PC: Start-Vypnout, pravý: Zavřít okna, Start-Vypnout, vypnout UPS, rozdvojka, budova 2: coelostat do polohy S-J, zavřít budovu 2, v budově 1 vypnout centrální (žlutý) vypínač

Evidence chyb:

Chyba č. 1:

Nejde pohyb dalekohledu v deklinaci ani rychle ani pomalu (příp. pomalu jde)

(...funguje při opakovaném vypnutí a zapnutí PC)

Chyba č. 2:

Počítač se kousne při kliknutí na “připravit”, hlásí chybu ????

Musíme vše zavřít a začít znovu:

  • levý: odkliknout režim pozorování, OK na panelu měření, zavření spektrografu, vypnutí spektrografu, OK, zavření dalekohledu, uzavřít aplikaci, reset
  • pravý: zavřít program CAM, start – nastavení – ovládací panely – systém – správce zařízení- ovl. zvuku, videa, her – PC-image-SDIG – odebrat – OK, zavřít – restartovat, vypnout levý,

pravý – naběhne PC-image-SDIG, Ano, zapnout levý ...

Chyba č. 3:

V tom případě asi nefunguje pointace, musim přeložit program: Servis - PSP3 - Projekt - Otevřit - /AMERIS4/AM402.PSP- Ano - Prenos - Prenos programy - Ano

Zavřit - (Alt+X)

Spustím program CW: !!! NE, zálohovat data!!!

Nebo: Spustí program AMIRIS5 a nastav 1 na kanalu 5017